Розділ I. Загальні положення.

1.1. Регламент виконавчого комітету міської ради (далі Регламент) є нормативно-правовим документом, розробленим на основі чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів органів влади вищого рівня, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету, апарату управління виконкому. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін і доповнень здійснюється міською радою.

1.2. Дотримання  Регламенту обов’язкове для всіх виконавчих органів міської ради, відділів, інших структурних підрозділів, апарату управління виконкому, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадян міста у частині, що їх стосується.

1.3. У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, їй підпорядкованим  і  підзвітним. Виконавчий комітет є юридичною особою.

1.4. Виконавчий комітет утворюється міською радою на строк її повноважень. Міська рада за пропозицією міського голови вирішує питання про чисельність, персональний склад, внесення змін до складу виконавчого комітету або  його розпуск.

1.5. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря  ради.

1.6. Після закінчення повноважень ради, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

1.7. Регламент роботи виконкому закріплює принципи і порядок його діяльності відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.8. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення.   

1.9. 0чолює і організовує роботу виконавчого комітету міський голова.

1.10. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.