Розділ VI. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень міського голови, видання розпоряджень

6.1. Міський голова на виконання Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також з метою більш оперативного вирішення поточних питань, які не потребують колегіального розгляду одноособово в межах власних делегованих повноважень, визначених чинним законодавством, видає розпорядження.

При цьому відповідальність за їх зміст, рівень підготовки та належне оформлення покладається на керуючого справами виконкому. Внутрішнє та зовнішнє погодження проектів розпоряджень та доручень проводиться не пізніше як у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти розпоряджень розглядаються міським головою невідкладно.

6.2. Розпорядження підписуються міським головою, додатки до них – керуючим справами виконкому.

6.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам апарату управління виконкому, виконавець, зазначений першим, є головним розробником. Відповідальність за зміст та рівень підготовки проектів розпоряджень несуть однаковою мірою всі посадові особи, що їх візують.

6.4. Якщо розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

6.5. Проекти розпоряджень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладаються аналіз стану справ, прорахунки і недоліки у розв’язанні відповідних проблем, завдання і мета видання розпорядження.

6.6. У необхідних випадках у проекті розпорядження можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування міського голови про хід виконання встановлених завдань.