Розділ VIII. Організація виконання актів законодавчої і виконавчої влади, здійснення контролю у виконавчому комітеті

8.1.Роботу по реалізації Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади організовують міський голова, заступники, керуючий справами виконкому згідно розподілом обов’язків.                                                             

8.2.Міський голова здійснює контроль за виконанням на території міста Конституції, Законів України, Указів Президента України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, рішень, органів місцевого самоврядування, виконкому міської ради, власних розпоряджень органами державної виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями і установами незалежно від  їх підпорядкування і форм власності.

За дорученням міського голови, або згідно рішення міської ради та виконавчого комітету обов’язки по контролю можуть бути покладені на окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно розподілу обов’язків та особистих посадових інструкцій.                                                  

8.3.0перативний контроль за діяльністю структурних підрозділів виконавчого комітету здійснюється як міським головою, так і заступниками міського голови та керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків.     

8.4 3аступники міського голови, керуючий справами виконкому контролюють виконання актів законодавчої та виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету міської та розпорядження міського голови в межах своєї компетенції, сприяють  їх реалізації, особисто та через відділи і  перевіряють стан справ на місцях, вживають заходів щодо поліпшення стану справ і вносять конкретні пропозиції міському голові.

 

 

8.5.Координацію роботи по контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, розпоряджень  голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови здійснює керуючий справами виконкому.

 

 

 

 

8.6.В порядку контролю за виконанням чинного законодавства рішень та розпоряджень міського голови періодично заслуховуються звіти керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, всіх підприємств, установ та організацій, що розташовані на території міста з питань, що входять до компетенції виконкому.