Розділ II. Структура та апарат виконавчого комітету.

2.1. До складу виконавчого комітету входять міський голова, секретар міської ради, заступники з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому, керівники відділів інші особи.

Міська рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати відділи інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.                                            .

Відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими виконавчому комітету, міському голові.

Заступники міського голови, керуючий справами виконкому за пропозицією міського голови затверджуються на посадах рішенням міської ради. 

2.2. Працівники виконавчих органів ради,  відділів, працівники підрозділів, що не є самостійними /з правом юридичної особи/, також окремі спеціалісти безпосередньо підпорядковані міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, складають апарат управління міської ради та її виконавчого комітету.

2.3. Апарат управління здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне  та інформаційне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, органами вищої законодавчої та виконавчої влади.

2.4. Апарат управління утворюється міською радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови.

2.5. Безпосередньо очолює апарат виконкому міський голова. Питання про кадрові пересування, звільнення та прийом на роботу, визначення обов’язків працівників апарату вирішує міський голова в межах своїх повноважень відповідно чинного законодавства.