Розділ VII. Набуття чинності та реєстрація нормативно-розпорядчих документів

7.1. Рішення і розпорядження виконавчого комітету нумеруються окремо протягом року наростаючим підсумком.

Рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови набувають чинності з моменту їх підпису міським головою або особою, яка його заміщує.

7.2. Підписані міським головою рішення виконавчого комітету та розпорядження реєструються в окремому журналі і надсилаються зацікавленим особам, органам, підприємствам, установам та організаціям згідно з розрахунком розсилання.

 

 7.3. Акти виконавчого комітету та його органів, прийняті в межах їх повноваження протягом 10 днів, якщо не встановлено іншого строку введення цих актів у дію, доводяться до виконавців та зацікавлених сторін і є обов’язковими для виконання.