Розділ V. Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету міської ради

5.1. У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються і проводяться міським головою (в разі його відсутності   чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, який його заміщає) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Засідання виконкому проводяться за планом роботи, як правило кожної третього четверга місяця  у другій половині дня.

5.2. Підготовка питань до розгляду виконавчим комітетом здійснюється керівництвом і членами виконавчого комітету, керівниками відділів,  а також спеціально створеними комісіями, робочими групами з участю працівників апарату виконкому під керівництвом заступників міського голови або керуючого справами виконавчого комітету. До підготовки питань за згодою можуть залучатись постійні комісії міської ради, окремі депутати міської ради, представники підприємств, установ і організацій. Створення комісій та груп по підготовці питань  затверджується розпорядженням міського голови.

5.3. Проект  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету  складається керуючим справами відповідно до плану роботи після погодження з міським головою. Не пізніше як за один день до засідання виконкому проект порядку денного доводиться до відома членів виконкому.

5.4. Структурні підрозділи виконавчого комітету, які готують питання на розгляд виконавчого комітету, проводять перевірку стану справ на місцях і готують  проекти рішень.

5.5. Проекти рішень та довідки до них виконавці погоджують з  заступниками міського голови, керуючим справами виконкому і не пізніше як за 20 днів до засідання подають керуючому справами  виконкому.

5.6. Проекти рішень, виконкому візуються працівниками, які безпосередньо готують проект, керівником відповідного структурного підрозділу, керівником юридичного відділу, заступником міського голови, який відповідає за дану галузь.

5.7. У разі коли розроблення проекту рішення доручено кільком структурним підрозділам міськвиконкому, виконавець, зазначений першим, є головним розробником. Відповідальність за зміст та рівень підготовки проектів рішень несуть однаковою мірою всі посадові особи, що їх візують.

5.8. Якщо рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших рішень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

5.9. Якщо під час опрацювання проекту рішення виявлено, що до нього необхідно внести істотні зміни, проект повертається для доопрацювання та повторного візування керівниками зацікавлених підрозділів.

5.10. В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати міської ради, керівники відділів  виконкому, а також представники підприємств, установ, організацій та відповідальні  працівники апарату виконкому. Рішення про участь у засіданні виконкому осіб, які не є членами виконавчого комітету приймає міський голова.

5.11. Явку на засідання виконавчого комітету, ознайомлення з проектами його рішень забезпечує керуючий справами  разом  з іншими  працівниками апарату, які відповідають за підготовку даного питання.

5.12. До порядку денного чергового засідання включаються питання, що  готувались відповідно квартального плану роботи, а також поточні питання, розгляд і прийняття рішень з яких відносяться до компетенції виконкому безпосередньо на початку засідання. Кадрові питання розглядаються, як правило, першими, поточні – після розгляду основних питань. В кінці засідання головуючий інформує про розпорядження міського голови, видані в період між засіданнями виконавчого комітету.

5.13. Включення до порядку денного питань безпосередньо на засіданні виконкому є винятковим. Члени виконавчого комітету, які вносять пропозиції, щодо внесення змін до порядку денного подають обґрунтування змін на розгляд головуючого на засіданні виконкому. Остаточне рішення про зміни до порядку денного засідання виконкому приймається головуючим.

5.14. Доповідачам по основному питанню на засіданні виконавчого комітету, як правило, надається не більше 10 хвилин,  виступаючим – до 5 хвилин, якщо перед початком засідання не буде встановлено інший регламент засідання.

5.15. Пропозиції, доповнення, зміни до проектів рішень, висловлені в ході засідання особами, які входять до складу виконкому, а також запрошеними особами розглядаються і враховуються при підготовці остаточної редакції рішення.

5.32. Для остаточної редакції і підготовки остаточного тексту рішення відповідальному за підготовку проекту рішення виконавцю (головному розробнику) надається термін не більше 4-х днів з дня засідання виконкому. У випадку несвоєчасного доопрацювання остаточної редакції проект рішення доопрацьовується за дорученням міського голови  керуючим справами виконкому

5.33. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету, підписуються міським головою. В окремих випадках для термінового вирішення питань можуть прийматись рішення виконкому шляхом опитування.

Рішення виконкому, що приймаються шляхом опитування підписуються членами виконкому, які згодні з запропонованим проектом рішення, кількість підписів повинна . бути більше половини загальної чисельності членів виконкому.

5.34. Під час засідання виконкому ведеться робочий протокол засідання, в який вносяться зауваження, пропозиції учасників засідання. Робочий протокол засідання веде, як правило, керуючим справами виконкому, в разі його відсутності, за дорученням міського голови, інший член виконавчого комітету.

5.35. Хід обговорення питань на засіданнях виконавчого комітету оформляється протоколами у відповідності з вимогами інструкції по діловодству.