Розділ III. Планування роботи.

3.1. Практична діяльність виконавчого комітету здійснюється у відповідності з  перспективним планом роботи міської ради, квартальними  та планами роботи виконкому,   а також виходячи із стратегічного плану розвитку міста, затверджених програм економічного і соціального розвитку. При зміні соціально-економічної і політичної ситуації може проводитись корегування планів.

3.2. При плануванні роботи виконавчого комітету враховуються перспективні і поточні плани роботи його структурних підрозділів, затверджених міським головою чи його заступниками.

3.3. В планах роботи виконавчого комітету передбачаються:                         

–  засідання виконавчого комітету  і  перелік питань, які висуваються на розгляд виконавчого комітету;

– організаційно-масові заходи за участю керівництва виконавчого комітету, відділів та служб виконкому, підприємств і організацій;

– перелік рішень виконавчого комітету, рішень вищих органів законодавчої і виконавчої влади, що розглядатимуться в порядку контролю і перевірки виконання;

– перелік питань, які будуть вивчатися і при необхідності виноситись на засідання

виконкому.  

3.4. Формування планів роботи виконкому здійснюється керуючим справами виконкому за пропозиціями  відділів,  погоджених із заступниками міського голови.

3.5. Плани роботи виконавчого комітету візуються заступниками голови та керуючим справами виконкому.

3.7. Сформований та погоджений в установленому порядку проект плану роботи виконкому вноситься на розгляд міському голові не пізніше ніж за 10 днів до початку кварталу, затверджується рішенням виконкому не пізніше ніж за 5 днів до початку кварталу і не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження доводиться до виконавців.

3.8. До переліку питань, які висуваються на розгляд виконкому обов’язково включаються:

питання виконавчого комітету пов’язані із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку міста, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності виконавчих органів міської ради та їх взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади;

До квартального плану роботи виконкому в обов’язковому порядку включаються також питання: 

про попередній розгляд підсумків соціально-економічного розвитку та виконання міського бюджету за відповідний період із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 про роботу структурних підрозділів виконкому по здійсненню їх повноважень.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

3.9. Планування діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Питання, що передбачають підготовку регуляторних актів, а також внесення змін до них, оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після затвердження відповідного плану роботи, до якого вони включені.

3.10. Виключення окремого питання з плану роботи здійснюється за дозволом міського голови на підставі доповідної записки заступника голови, керуючого справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків).

3.11. Контроль за формування та виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконкому.

3.12. Відповідальні працівники апарату виконавчого комітету працюють у відповідності з планами.

3.13. Один раз на місяць міський голова проводить нараду з апаратом виконкому з підведенням підсумків роботи і постановкою чергових завдань.                      

У робочих нарадах можуть брати участь керівники підприємств, установ, організацій міста за окремим запрошенням. Під час проведення нарад за планом, затвердженим міським головою, керівники структурних підрозділів виконавчих органів міської ради звітуються, керівники органів виконавчої влади інформують, про роботу підпорядкованих установ,

3.15. 0перативне планування роботи, підведення підсумків роботи структурних підрозділів проводиться щотижнево у формі наради при міському голові.

3.16. Коло учасників нарад при міському голові визначається розпорядженням міського голови. У випадках проведення розширених нарад коло учасників визначається додатково.