Розділ IХ. Робота з листами, зверненнями, організація особистого прийому громадян

9.1. Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” виконком міської ради розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги громадян (далі – звернення) та повідомляє авторів про результати розгляду.

9.2. Організація розгляду звернень та особистого прийому громадян покладається   на  спеціаліста юридично-організаційного  відділу  апарату виконкому,  який підпорядковується керуючому справами виконкому.

9.3. Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян у виконкомі здійснюється згідно з вимогами Конституції України (ст.40). Законів України “Про звернення громадян”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 року №700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” та інших нормативних документів.

9.4. Письмові звернення громадян, надіслані поштою або передані до виконкому, які відповідають вимогам статті 5 Закону України “Про звернення громадян”, реєструються і попередньо розглядаються працівниками відділів виконкому.

9.5. Порушені у зверненнях громадян до Президента України, Кабінету Міністрів України, райдержадміністрації питання розглядаються міським головою або його заступниками відповідно до розподілу обов’язків.

9.6. На виконання статей 14, 15, 16 Закону України “Про звернення громадян” звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної   війни розглядаються безпосередньо міським головою, а в разі його відсутності особою, яка виконує його обов’язки.

9.7. Громадяни, які звернулися до міськвиконкому, отримують відповіді про результати розгляду звернень у терміни, передбачені статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”.

9.8. Відповіді громадянам готують ті відділи, інші структурні підрозділи міськвиконкому, підприємства, установи, які отримали звернення на розгляд та виконання.

Відповіді громадянам підписують міський голова, його заступники відповідно до розподілу обов’язків.

9.9. Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання відповідей громадянам за їх зверненнями несуть керівники відділів міськвиконкому у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.10. Контроль за своєчасним наданням відповідей громадянам за їх зверненнями здійснює міський голова.

9.11. Інформації за зверненнями громадян, які готуються за підписом міського голови, візуються заступниками міського голови, керівниками структурних підрозділів виконкому, яким  доручався  розгляд  звернень .

9.12. Інформації за зверненнями громадян, які готуються за підписом заступників міського голови , візуються керівником юридично-організаційного відділу..

9.13. Анонімні листи, а також повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, не розглядаються.                            

9.14. Особистий    прийом    громадян    здійснюється  міським   головою, його заступниками, керуючим справами згідно з графіком.

9.15. Графік особистого прийому громадян керівництвом виконкому містить дані про місце проведення, дні та години прийому, затверджується міським головою, оприлюднюється через засоби масової інформації.

9.16. Попередню співбесіду з громадянами, які прийшли на прийом до міського голови, та організаційне забезпечення прийому здійснюють працівники міськвиконкому.

9.17. Зміст звернень громадян, з якими вони звертаються на особистому прийомі міського голови , вноситься працівником приймальної  у реєстраційну картку.

9.18. За бажанням громадянина відповідь на його звернення на особистому прийомі може бути як письмова, так і усна.

9.19. Письмова відповідь за результатами особистого прийому готується згідно з вимогами, передбаченими чинним законодавством.

9.20. Під час проведення особистого прийому громадян міським головою безпосередньо  з  ним   на  прийомі   працюють  керуючий справами, а також ті працівники  відділів виконкому,  яких визначає міський голова. На них покладається контроль за виконанням доручень міського голови , даних під час прийому.

9.21. При необхідності особистий прийом громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому проводиться на місцях: за місцем проживання громадян в мікрорайонах міста та у трудових колективах. Місце та час проведення особистого прийому на місцях визначається окремим розпорядженням міського голови.