Розділ ХII. Порядок проведення публічного обговорення проектів рішень виконавчого комітету

12.1. Проект рішення, який стосується інтересів населення міста та має важливе соціально-економічне значення для розвитку, може бути внесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування проекту рішення у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

12.2. Рішення щодо проведення публічного обговорення приймає міський голова на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою. Таке рішення оформляється окремим розпорядженням міського голови.

12.3. Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обґрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані наслідки прийняття цього проекту.

Звернення підписується головним розробником та візується зацікавленими структурними підрозділами та організаціями.

До звернення додаються проект рішення, завізований головним розробником та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:

з якими верствами та групами населення необхідно провести обговорення;

яких результатів необхідно досягти;

заходи щодо проведення публічного обговорення;

термін проведення обговорення. 

 

12.4. Проведення публічного обговорення проекту регуляторного акта здійснюється з урахуванням вимог, установлених Положенням про порядок підготовки проектів регуляторних актів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.2000р. №1182.

12.5. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

12.6. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту рішення, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 

Відповідне доопрацювання проекту є підставою для звернення головного розробника щодо продовження терміну внесення проекту до розгляду його виконавчим комітетом.