Розділ ХI. Порядок підготовки та проведення нарад.

11.1. Міський голова, перший заступник, заступники голови, керуючий справами виконкому, начальники  відділів та інших структурних підрозділів виконкому проводять відповідно до планів роботи наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень виконавчого комітету  міської ради.

План проведення наради затверджується відповідною посадовою особою.

Організація проведення нарад при міському голові покладається  на керуючого справами. Проведення нарад у заступників міського голови, керуючого справами виконкому на відповідні  структурні підрозділи.

11.2. Координацію заходів по підготовці та проведенню нарад забезпечує керуючий справами виконкому.

11.6. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами і дорученнями, не пізніше ніж у триденний термін.

Протокол наради підписується головуючим.