РОЗДІЛ 5. РАДА ГОЛІВ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ І ФРАКЦІЙ

Ст.229   Рада голів – є консультативно-дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд питання поточної роботи ради в період між сесіями.

Ст.230   До складу ради голів входять: міський голова, секретар ради, голови депутатських комісій, голови депутатських груп та фракцій. 

Ст.231   Засідання ради голів скликається міським головою або секретарем ради, або на вимогу 1/3 складу ради голів в міру необхідності. В засіданнях можуть брати участь депутати, які не входять до складу ради голів. Засідання ради голів відкриває і веде міський голова або секретар міської ради. 

Ст.232   На засіданнях ради голів міської ради розглядаються такі питання: 

– забезпечення підготовки сесії ради, документів і матеріалів, які виносяться на її розгляд;

– організація виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, наказах виборців, зверненнях громадян;

– координація дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до виключної компетенції ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради;

– попередній розгляд внесених виконавчим комітетом проектів програм економічного та соціального розвитку територіальної громади, бюджету, питань в галузі регулювання земельних відносин, програм приватизації;

– розглядає протоколи зборів громадян за місцем проживання і доручає відповідній депутатській комісії підготовку питань місцевої ініціативи для розгляду на сесії міської ради;

– обмін досвідом депутатської роботи з місцевими радами інших міст, включаючи зарубіжні зв’язки;

– аналіз стану справ у питаннях, які віднесені законодавством до відома міської ради, внесення необхідних пропозицій;

– організація роботи по проведенню місцевого референдуму, виборів депутатів ради, обговорення громадянами проектів законів, документів місцевого і державного значення; 

– надання методично-консультативної допомоги органам територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень;

– інші питання поточної роботи міської ради.

Ст.233   Пропозиції ради голів комісій з питань, віднесених цим регламентом до її відання, носять рекомендаційний характер і приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. Засідання ради голів оформляється протокольно секретарем комісії, обраним на її засіданні. 

Ст.234   Висновки, пропозиції, рішення ради голів міський голова враховує у своїх розпорядженнях.