РОЗДІЛ 10. АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Ст.315   Апарат ради утворюється міською радою і підпорядкований їй у своїй діяльності. Очолює і здійснює керівництво апаратом ради – міський голова.

Ст.316   Апарат ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади, даним регламентом, рішеннями ради.

Ст.317   Основними завданнями апарату ради є:

– організаційне забезпечення діяльності міської ради;

– залучення територіальної громади до вирішення питань місцевого значення.

Ст.318   Апарат ради відповідно покладених на нього завдань:

– складає проекти перспективних і поточних планів роботи ради, сприяє їх реалізації;

– отримує і узагальнює пропозиції щодо порядку денного сесій ради, організовує попереднє обговорення в постійних депутатських комісіях проектів рішень ради, спільно з відділами і управліннями виконавчого комітету доопрацьовує проекти рішень з урахуванням їх обговорення в депутатських комісіях;

– згідно з даним регламентом забезпечує організаційну підготовку.

– доводить до відома депутатів про час і місце скликання сесії ради.

– забезпечує роботу секретаріату ради, здійснює протоколювання ходу сесій, оформлення, розмноження і доведення до виконавців прийнятих рішень, зберігання оригіналів рішень та протоколів сесій ради; 

– надає методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних депутатських комісій, разом з відділами і управліннями виконавчого комітету сприяє виконанню рекомендацій, прийнятих депутатськими комісіями;

– за дорученням депутатських комісій готує інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду комісій;

– сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень згідно з законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад “.

– організовує та забезпечує проведення громадських слухань, звітів голови та депутатів перед виборцями. Узагальнює та подає на розгляд виконавчих органів перелік пропозицій, внесених за результатами громадських слухань та звітів депутатів; 

– здійснює реєстрацію ініціативних груп по внесенню місцевої ініціативи.

– сприяє ініціативним групам у проведенні зборів громадян;

– забезпечує облік і бере участь у попередньому вивченні наказів виборців, готує разом з відділами і управліннями виконавчого комітету заходи про виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією;

– забезпечує організацію і проведення інформаційних депутатських днів, вивчення законодавчих актів;

– забезпечує ведення статистичної звітності про зміни в складі депутатів, постійних комісій, організаційну роботу міської ради;

– здійснює постійний контроль за виконанням рішень сесій, рекомендацій депутатських комісій, розпоряджень міського голови. Періодично інформує міську раду про стан виконання рішень, критичних зауважень, причини їх невиконання;

– сприяє створенню інформаційних матеріалів з питань законодавства, інших правових і нормативних актів роботи ради.

Ст.319            Посадові особи міської ради та її виконавчого комітету на вимогу більшості від загального складу ради звітують про свою роботу за визначений радою період.