РОЗДІЛ 4. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ 

ГЛАВА 4.1. Загальні положення

Ст.216   Секретар  міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар міської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час  вакантності

посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з пунктом 2 цієї статі, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря міської ради вносить міський голова.

Ст.217   Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ГЛАВА 4.2. Повноваження секретаря міської ради

Секретар міської ради:

Ст.218   У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.187 цього Регламенту, здійснює повноваження міського голови;

Ст.219   Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених ст.99 цього Регламенту, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Ст.220   Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ст.99, 187 цього Регламенту.

Ст.221   Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів.

Ст.222   Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

Ст.223   За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Ст.224   Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. Організовує депутатську приймальню та складає графік прийому громадян.

Ст.225   Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ст.226   Забезпечує зберігання в міських органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Ст.227   Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Ст.228   Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.