РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 33. Охорона правопорядку у місті Надвірна

1. Охорона правопорядку у місті Надвірна здійснюється міліцією та іншими правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.
2. Надвірнянська міська рада може створювати відповідно до закону міліцію, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету.
3. Надвірнянська міська рада затверджує і звільняє керівників та дільничних інспекторів створеної нею міліції. Порядок подання кандидатур на посади керівників та дільничних інспекторів визначається Надвірнянською міською радою.
4. Надвірнянська міська рада може заслуховувати інформацію прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Надвірнянської міської ради.

Стаття 34. Охорона культурної спадщини у місті Надвірна

1. Культурна спадщина у місті Надвірна – сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини.
Об’єктами культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
2. Охорону культурної спадщини у місті Надвірна здійснює Надвірнянська міська рада, органи охорони культурної спадщини Надвірнянської районної та обласної державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України.