РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Територіальна громада міста Надвірна

1. Територіальна громада міста Надвірна є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
2. Територіальна громада міста Надвірна реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
3. Територіальна громада міста Надвірна має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Надвірна, а також розвитком міста Надвірна, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
4. Територіальна громада міста Надвірна створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.
5. Територіальна громада міста Надвірна сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті Надвірна гідних людини умов життя, праці і відпочинку.
6. Громадяни України, які мешкають на території міста Надвірна, реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Надвірна, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста Надвірна, мовної чи іншої ознаки.
7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті Надвірні мають громадяни, яким чинним законодавством України надано право голосу.

Стаття 2. Статус міста Надвірна

1. Місто Надвірна є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
2. Місто Надвірна згідно адміністративно-територіального устрою входить до Івано-Франківської області.
3. Місто Надвірна є містом районного значення і районним центром Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Надвірна

1. Територія міста Надвірна є складовою частиною території України.
2. Територію міста Надвірна утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Надвірнянської міської ради, погодженим з відповідними радами.
3. Встановлення та зміна меж території міста Надвірна вирішується Надвірнянською міською радою відповідно до законодавчих актів України.

Стаття 4. Символіка міста Надвірна

1. Офіційними символами міста є його Герб, Прапор та Гімн.
2. Основою Герба міста Надвірна є таке зображення:
у срібному полі червона хоругва зі зламаним золотим древом, яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №421-Х-03 від 02.07.2003р.  «Про герб м.Надвірна».
3. Опис прапора затверджується рішенням Надвірнянської міської ради.
4.  Гімн територіальної громади міста Надвірна (автор музики Петро Терпилюк, автор   тексту – ансамбль «Мрія»). Текст і музика затверджені рішенням Надвірнянської міської ради №1977-45/204 від 11.12.2014р. «Про затвердження Гімну територіальної громади міста Надвірна».  Гімн територіальної громади міста Надвірна виконується під час урочистої церемонії  Присяги новообраного міського голови та першої сесії, під час урочистих сесій.
5. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положеннями, які затверджує Надвірнянська міська рада.

Стаття 5. Пам’ятні дати територіальної громади міста Надвірна

1. Пам’ятними датами територіальної громади міста Надвірна є:
– друга неділя вересня – День міста Надвірна;
2. Порядок проведення міських свят встановлює Надвірнянська міська рада.

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Надвірна

1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний чи культурний розвиток міста Надвірна, може бути присвоєне звання “Почесний громадянин міста Надвірна”.
2. Порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста Надвірна” встановлюється Положенням, яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №2097-ХХХ/2009  від 22.01.2009р.
3. За вагомі особисті заслуги у розвитку міста Надвірна членам територіальної громади Надвірної та іншим особам за розпорядженням Надвірнянського міського голови можуть вручатися відзнаки, дипломи, подяки, грамоти.
4. Надвірнянська міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Міста-побратими міста Надвірна 

1. Надвірна може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням Надвірнянської міської ради на основі двосторонніх угод.