Преамбула

Надвірнянська міська рада від імені територіальної громади міста Надвірна, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями надвірнянців, що підтверджує збереження національних, християнських та духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Надвірна, виражаючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочалися в місті Надвірна з моменту отримання містом Магдебурзького права, піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громади міста, забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні, дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувались протягом багатовікової історії міста, прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культуру та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості, дотримуючись положень Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України, Конституції України, Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст, враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування у місті Надвірна, приймає цей Статут, який закріплює в місті Надвірна систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус органів самоорганізації населення.