Міський голова
Заступник міського голови з питань фінансово – економічного і соціального розвитку
Заступник міського голови з питань освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури і спорту
Заступник міського голови з питань інфраструктури та житлово – комунального господарства
Секретар міської ради
Керуючий справами виконавчого комітету

Юридичний відділ

Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Надвірнянської міської ради, її виконавчих органів, міського голови, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Юридичний відділ Надвірнянської міської ради:

– організовує забезпечення реалізації правової політики у Надвірнянській міській раді.

– готує та розглядає проекти актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), які надійшли для погодження з питань, що належать до їх компетенції, готує письмові висновки чи зауваження до них.

– у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики міської ради у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

– координує роботу і бере участь у підготовці нормативних актів Надвірнянської міської ради та її виконавчих органів та міського голови.

– перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень Надвірнянської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови та візує їх за наявності погодження цих проектів їх виконавцями.

– організовує і веде претензійну та позовну роботу.

– за дорученням міського голови і в порядку самопредставництва представляє інтереси Надвірнянської міської ради її виконавчих органів та міського голови в судових інстанціях усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає оцінку претензіям, що пред’явлені Надвірнянській міській раді її виконавчим органам та міському голові, у зв’язку з порушенням їх прав і законних інтересів.

– проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативне доведення до міського голови та міської ради, міських комунальних підприємств інформацію про нові нормативні акти, зміни в нормативних актах; готує міському голові довідковий матеріал із законодавства.

– проводить, організовує та приймає участь у семінарах, інших заняттях з правових питань та підвищення правових знань працівниками міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій.

– приймає участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

– проводить методичне керівництво правовою роботою у виконавчих органах міської ради та на комунальних підприємствах, вносить на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичного відділу; визначає разом з відповідними виконавчими органами перспективну потребу комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, проводить заходи по підвищенню кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.

– організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

– аналізує наслідки розгляду позовів судових справ, вносить міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення Надвірнянської міської ради та її виконавчих органів.

За дорученням міського голови сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

– організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів Надвірнянської міської ради, інформує про нове законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування.

– надає консультації з правових питань.

– юридичний відділ, в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

Начальник відділу

тел. 

Афтаназів Оксана Богданівна

Спеціаліст І-ї категорії

тел. 

Міськевич Роман Ярославович

Спеціаліст І-ї категорії

тел.