Вимоги до звернення

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Кожний громадянин має право звернутися до Надвірнянської міської ради, як до органу місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються її діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, наступним чином:

  • написати заяву та подати особисто або через уповноважену особу в приймальню міської ради (кабінет №4, вул.Мазепи, 29, м.Надвірна) або надіслати її поштою за адресою: Надвірнянська міська рада, вул. Мазепи,29, м.Надвірна, Івано-Франківська обл., 78405;
  • подати через скриньку біля вхідних дверей Надвірнянської міської ради на вул.Мазепи,29, м.Надвірна;
  • електронною поштою nadvirna_mr@ukr.net або на головній сторінці сайту https://nadrada.gov.ua/;
  • Урядова «гаряча лінія» – 1545 (цілодобово), «гаряча лінія» для підприємців – 0 800 503 045 (ДУ “Урядовий контактний центр”).

Законодавчі і нормативні документи, що стосуються розгляду звернень громадян: