Огерук Ярослав Васильович

Староста Ліснотарновицького старостинського округу. Народився 23 червня 1983 року у с. Лісна Тарновиця, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Громадянин України.

Повноваження

Представляє інтереси жителів Ліснотарновицького старостинського округу у виконавчих органах міської ради. Сприяє жителям Ліснотарновицького старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території Ліснотарновицького старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб. Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у Ліснотарновицькому старостинському окрузі. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Бере участь:

  • у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території Ліснотарновицького старостинського округу;
  • у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території Ліснотарновицького старостинського округу;
  • у здійсненні контролю за станом благоустрою Ліснотарновицького старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;
  • у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів Ліснотарновицького старостинського округу;
  • у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території Ліснотарновицького старостинського округу;
  • в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території Ліснотарновицького старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням.

Біографія

1889 - 2000
1889 - 2000

Освіта

Навчання в Ліснотарновицькій ЗОШ І-ІІІ ст. на даний час Ліснотарновицькій ліцей Надвірнянської міської ради.

2000 - 2005
2000 - 2005

Освіта

Навчання в Академії митної служби України, спеціальність “Облік та аудит” та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.

2005
2005

Робота в Івано – Франківській митниці на посаді інcпектора вантажного відділу №1

2005 - 2011
2005 - 2011

Робота в Івано – Франківській Енергетичній регіональній митниці на посаді інспектора відділу митного оформлення №12 у м. Надвірна.

2011 - 2015
2011 - 2015

Робота у ПАТ “Приват банк” на посаді менеджера Надвірнянського відділення

2015 - 2020
2015 - 2020

Робота в ПП НВФ “Елітфіто” на посаді менеджера зі збуту та постачання

2020 по даний час
2020 по даний час

Староста Ліснотарновицького старостинського округу