Дем'янів Іван Андрійович

Староста Краснянського старостинського округу. Народився 26 червня 1982 року у с. Красна, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Громадянин України.

Повноваження

Представляє інтереси жителів Краснянського старостинського округу у виконавчих органах міської ради. Сприяє жителям Краснянського старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території Краснянського старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб. Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у Краснянському старостинському окрузі. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Бере участь:

  • у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території Краснянського старостинського округу;
  • у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території Краснянського старостинського округу;
  • у здійсненні контролю за станом благоустрою Краснянського старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;
  • у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів Краснянського старостинського округу;
  • у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території Краснянського старостинського округу;
  • в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території Краснянського старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням.

Біографія

1989 - 1997
1989 - 1997

Освіта

Навчання в Краснянській ЗОШ – І-ІІІ ступенів на даний час Краснянський ліцей Надвірнянської міської ради.

1997 - 2002
1997 - 2002

Освіта

Навчання в Коломийського коледжу «Права та бізнесу», економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємництва» та здобув кваліфікацію бакалавра  з економіки підприємництва.

2002 - 2003
2002 - 2003

Освіта

Навчання в Українській академії друкарства на економічному факультеті, спеціальність «Економіка підприємництва» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємництва.

2006 - 2008
2006 - 2008

Освіта

Навчання у Тернопільському Національному економічному університеті на юридичному факультеті, спеціальність «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист.

08.2004 - 11.2006
08.2004 - 11.2006

Головний казначей операційного відділу Відділення Державного казначейства у Надвірнянському районі

11.2006 - 12.2011
11.2006 - 12.2011

Головний казначей операційного сектору Управління Державного казначейства у Надвірнянському районі

12.2011 - 04.2012
12.2011 - 04.2012

Головний казначей сектору інформаційних технологій та захисту інформації Управління Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі

04.2012 - 08.2014
04.2012 - 08.2014

Головний спеціаліст – юрисконсульт Управління Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі

08.2014 - 05.2016
08.2014 - 05.2016

Головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації Управління Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі

05.2016 - 12.2020
05.2016 - 12.2020

Головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації Управління Державної казначейської служби України у Надвірнянському районі Івано-Франківської області.

2020 по даний час
2020 по даний час

Староста Краснянського старостинського округу