Бунь Ростислав Адамович — доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Народився 2 травня 1956 року у м.Івано-Франківськ.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в 1978 р., спеціальність «радіофізика і електроніка»

1988 р., науковий ступінь — кандидат технічних наук (спеціальність — «теоретична електротехніка»), Інститут електродинаміки НАН України, м.Київ,

1992 р., вчене звання — старший науковий співробітник (спеціальність — «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України,

1996 р., науковий ступінь — доктор технічних наук (спеціальність — «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,

2004 р., вчене звання — професор (спеціальність — «інформаційні технології»), Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури НАН України.

2013 р., нагороджено Кавалерським Хрестом Ордену “За заслуги Республіки Польща” (Польща).

2015 р., нагороджено Нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Запропонував низку математичних методів і програмних засобів діакоптичного моделювання динаміки фізичних процесів і природних явищ на основі диференційних рівнянь вищих порядків, що дало можливість значно зменшити обсяги обчислювальних затрат, спростити процес числового моделювання і зробити його результати найточнішими.