КП "Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" Надвірнянської міської ради

Сем’янів Емілія Ірадіонівна

Директор КП “Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги” Надвірнянської міської ради

(03475) 2-23-30, (03475) 2-94-41
78405,м.Надвірна, вул.Федьковича,4
Графік роботи:
пн.-пт. з 08.00 до 17.00, сб. з 09.00 до 13.00

Інформація про послуги:

 1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я за видом первинної медичної допомоги (далі – ПМД), що передбачає проведення на території Надвірнянської міської територіальної громади заходів, спрямованих на:
  • Забезпечення збереження і відновлення здоров’я населення територіальної громади шляхом надання якісних та ефективних медичних послуг відповідно до клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених наказами МОЗ й лікарських засобів належної якості та підтримання громадського здоров’я в структурних підрозділах Підприємства, що надають ПМД.
  • Цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.
  • Універсальність та справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.
  • Передбачуваність і спланованість обсягу медичних послуг та лікарських засобів.
  • Здорова конкуренція і відсутність дискримінації надавачів медичних послуг.
 2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
  • Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМД.
  • Організація надання ПМД, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку.
  • езпечення керованості та безперервності надання первинної медичної допомоги.
  • Здійснення диспансеризації населення.
  • Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.
  • Сприяння доступності для населення сільської місцевості екстреної медичної допомоги.
  • Проведення профілактичних щеплень.
  • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики-сімейного лікаря, терапевта, педіатра) у визначеному законодавством порядку.
  • Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення.
  • Забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Надвірнянської міської територіальної громади із закладами охорони здоров’я (далі ЗОЗ) та установами, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі ТМД ) та екстрену медичну допомогу (далі ЕМД) за медичним маршрутом пацієнта.
  • Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до ЗОЗ та установ, що надають ВМД та ТМД, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.
  • Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань і в тому числі соціально небезпечних.
  • Раннє виявлення та профілактика неінфекційних захворювань та станів і визначення їх груп підвищеного ризику, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.
  • Забезпечення дотримання галузевих стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги лікарями Центру ПМД.
  • Управління та контроль якості надання медичної допомоги в своїх підрозділах.
  • Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМД, сучасних інформаційних технологій.
  • Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги.
  • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданням листків непрацездатності.
  • Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.
  • Надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням про нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання.
  • Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення щодо формування здорового способу життя, навчання основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.
  • Координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання ПМД.
  • Організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення.
  • Визначення проблемних питань надання ПМД в територіальній громаді та шляхів їх вирішення;
  • Розробка планів розвитку ПМД в Надвірнянській міській територіальній громаді.
  • Проведення спільно із спеціалізованою службою громадського здоров’я в територіальній громаді профілактичних та протиепідемічних заходів.
  • Визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах (у тому числі наркотичних засобів та прекурсорів), виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах, кадрових ресурсах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною ПМД.
  • Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
  • Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення ПМД.
  • Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
  • Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
  • Забезпечення страхування працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства.
  • Здійснення медичної практики.
  • Формування показників кошторису Підприємства для надання ПМД згідно Програми медичних гарантій, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
  • Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів у належному стані.
  • Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних і сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.
  • Утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані.
  • Належна експлуатація та функціонування медичного обладнання і його технічне обслуговування у підрозділах Підприємства.
  • Взаємодія з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
  • Інші функції, що випливають з покладених на Підприємство державних завдань.
 3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.