КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради

Ємельянчук Сергій Васильович

Директор КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської міської ради

(03475) 2-23-30, (03475) 2-94-41
78405, м.Надвірна, вул.Грушевського, 12
Графік роботи:
цілодобово

Інформація про послуги:

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та
 • ективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • надання пацієнтам у разі потреби медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому
 • конодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного
 • слуговування;
 • роведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги населенню, надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
 • визначення потреби лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів для забезпечення доступної, своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги населенню;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • надання паліативної допомоги спрямованої на покращення якості життя паліативного пацієнта та допомоги членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • виробництво лікарських засобів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • забезпечення попиту населення району в кваліфікованій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;
 • організація роботи по охороні материнства і дитинства;
 • проведення медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
 • проведення попередніх та періодичних профілактичних, позачергових медичних оглядів, наркологічних та психіатричних оглядів;
 • організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • участь у розробці учбової та монографічної літератури;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.