КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району" Надвірнянської міської ради

Бізіля Іван Іванович

КНП “Дитяча лікарня Надвірнянського району” Надвірнянської міської ради

(03475) 2-80-42, (03475) 2-54-60
78405, м.Надвірна, вул.Руднєва, 24
Графік роботи:
цілодобово

Інформація про послуги:

Предметом діяльності Підприємства є:

 1. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дитячому населенню відповідно до вимог чинного законодавства, галузевих стандартів надання медичної допомоги;
 2. Здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України, а також видів діяльності, які згідно з чинним законодавством потребують спеціальних дозволів (ліцензій), виключно після отримання таких дозволів (ліцензій), в тому числі медичної практики, діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском, знищенням та використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на безоплатній основі при наявності ліцензії; діяльності, пов’язаної з використанням джерел іонізуючого випромінювання;
 3. Взаємодія з іншими суб’єктами надання стаціонарної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів дитячого віку;
 4. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 5. Направлення на МСЕК дітей з патологічними станами, що можуть викликати стійку втрату працездатності;
 6. Організація відбору та спрямування пацієнтів на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають стаціонарну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у визначеному законодавством порядку;
 7. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення дитячого населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 8. Моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 9. Виконання заходів державних та регіональних програм щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами дітей у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 10. Координація діяльності лікарів Підприємства з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема стаціонарними закладами вторинної та третинної медичної допомоги обласного підпорядкування, санаторіями, госпіталями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;
 11. Впровадження та використання медико-інформаційних систем (МІС) з інтегруванням у e-Health, здійснення електронного документообігу;
 12. Впровадження та застосування нових сучасних методик діагностики та лікування, створення можливості використання медичної апаратури, устаткування та обладнання, згідно з чинним законодавством;
 13. Забезпечення статутної діяльності, здійснення ліцензування, акредитації, взаємодії з контролюючими органами; аналіз інформації директивних органів та підготовка розпорядчих документів для роботи Підприємства з питань вторинної (спеціалізованої) стаціонарної та консультативної допомоги, координація роботи та взаємозв’язку з закладами охорони здоров’я міста і області;
 14. Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Підприємства; ведення кадрової політики (безперервна підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення професійної кваліфікації); впровадження сучасних управлінських та методичних технологій;
 15. Участь в реалізації гуманітарних програм (діяльність професійних об’єднань, здійснення гуманітарної допомоги, участь у благодійних програмах тощо);
 16. Надання платних послуг з медичного обслуговування дитячого населення відповідно до чинного законодавства України;
 17. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
 18. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 19. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.